DSpace Repository

Časopis Prameny a studie

Časopis Prameny a studie

 

Prameny historie zemědělství a lesnictví
Prameny a studie

Recenzovaný odborný časopis Prameny a studie je vydáván od roku 1966, původně pod názvem Prameny historie zemědělství a lesnictví. Ke změně názvu došlo v roce 1978. V roce 1993 došlo k přerušení ve vydávání souvislé řady tohoto periodika. Pokusy o obnovení se objevily v roce 1997, ale teprve rok 2006 byl tím přelomovým, kdy vychází číslo 38 a další čísla postupně přibývají.

Vydavatel: Národní zemědělské muzeum
ISSN: 0862-8483 (Prameny a studie), 0556-1280 (Prameny historie zemědělství a lesnictví)
Evidenční číslo: MK ČR E 18799
Webová stránka: https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/publikace/casopis-prameny-a-studie
Vědní oblasti: zemědělské vědy
Periodicita: 2x ročně, příležitostně i vícekrát

Kontakt: redakce@nzm.cz

Collections in this community

Recent Submissions

View more